El Museo fuera del Museo. El caso de la App «Magic in Modern London»

Castellano Parte Superior / Valencià Part Inferior

EL MUSEO FUERA DEL MUSEO. EL CASO DE LA APP “MAGIC IN MODERN LONDON”

Muchas veces hablamos de la fórmula “el museo fuera del museo”, una forma de sacar las “colecciones” y la labor que realiza dicha institución fuera de sus paredes. Una labor de difusión de su patrimonio en las calles, con el objetivo de darla a conocer a la sociedad que apenas entra o desconoce totalmente lo que alberga el interior de tal o cual museo.

Pero, ¿cómo podemos dar a conocer el patrimonio de una entidad cultural sin perjudicarla gravemente? Pues una forma efectiva y atractiva, aunque costosa, todo hay que decirlo, es mediante una App. Voy hablaros del caso de la AppMagic in Modern London”.

Se trata de una App en forma de búsqueda del tesoro por todo Londres creada por la Wellcome Collection a raíz de su exposición “Charmed Life” con el objetivo de dar a la conocer la colección recogida por Edward Lovett en sus investigaciones sobre el folcklore y las supersticiones de principios del s.XX. Y no han visto mejor manera de difundirlo, para proteger la buena conservación de los objetos, que hacerlo mediante una App.

“Ayuda a Lovett a recorrer las calles de Londres de principios del s.XX en busca de objetos y amuletos con propiedades mágicas relacionados con las supersticiones de la gente local de la época para completar su colección e investigación”.

amuletjoin2

El usuario debe recorrer Londres, móvil en mano, para recuperar todos los amuletos esparcidos por la ciudad. Básicamente se trata de una guía móvil de Londres de un mundo etnográfico que ya no existe. Muchos de estos lugares están relacionados con antiguos “miedos”. Por ejemplo, un amuleto se encuentra cerca de un antiguo hospital, el cual esta relacionado con el miedo de la población por la enfermedad de la tuberculosis.

La App utiliza un mapa de las calles de Londres de 1908 colocada encima de una interfaz de Google Maps, con un control deslizante que permite al jugador hacer desaparecer el mapa antiguo para orientarse en todo momento. Este mapa ayudará a los jugadores a encontrar los amuletos. El material que ofrece pistas o información de los objetos perdidos se activa mediante geolocalización cuando los usuarios se acercan al tesoro.

Al encontrar dicho amuleto (un “amuleto encontrado en la ubicación exacta donde lo recogió Lovett) se desbloquea una historia sobre el mismo, narrada por Lovett y recogida en sus investigaciones. Así hasta recuperar todos los amuletos y completar la colección. Hay un total de 64 amuletos para descubrir que van desde objetos tallados en hueso, en coral, perlas, monedas, y otros objetos curiosos.

En conclusión:

Ventaja: divertido juego de búsqueda del tesoro por una ciudad mediante una App llena de pistas, lecturas que se abren mediante geo-caché de la obra de Lovett, ilustraciones, música y paisajes sonoros para recrear el ambiente de la época, vídeos e imágenes relacionados con la colección que recopiló Lovett.

Desventaja: no puedes jugar si no estas en la ciudad de Londres, ya que se activa la búsqueda del tesoro por geoposición (GPS de tu smartphone)

screen480x480

screen480x480 (1)

screen480x480 (2)

screen480x480 (3)

Imágenes de la web de iTunes.

App sólo disponible para iPhone. Podéis descargarla aquí https://itunes.apple.com/es/app/magic-in-modern-london/id555328123?mt=8 

EL MUSEU FORA DEL MUSEU. EL CAS DE LA APP “MAGIC IN MODERN LONDON”

Moltes vegades parlem de la fórmula «el museu fora del museu», una forma de treure les «col·leccions» i el treball que realitza la institució fora de les seves parets. Una feina de difusió del seu patrimoni als carrers, amb l’objectiu de donar-la a conèixer a la societat que normalment no entra o desconeix totalment el què hi ha a dintre d’un o altre museu.

Però, com podem donar a conèixer el patrimoni d’una entitat cultural sense prejudicar-la greument? Doncs en forma efectiva i atractiva, encara que costosa, tot hi ha que dir-ho, és mitjançant una App. Vaig a parlar-vos del cas de l’AppMagic in Modern London”.

Es tracta d’una App en forma de cerca del tresor per tot Londres creada per la  Wellcome Collection a partir de la seva exposició “Charmed Life”amb l’objectiu de donar a conèixer la col·lecció recollida per Edward Lovett en les seves investigacions sobre el folklore i les supersticions de principi del s.XX. No hi ha millor forma de difondre’l, per protegir la bona conservació dels objectes que fer-lo mitjançant una App.

“Ajuda a Lovett a recórrer els carrers de Londres a principi del s.XX  en busca d’objectes i amulets amb propietats màgiques relacionats amb les supersticions de la gent local de l’època per completar la seva col·lecció i investigació».

amuletjoin2

L’usuari ha de recórrer Londres, mòbil en mà, per recuperar tots els amulets escampats per la ciutat. Bàsicament es tracta d’una guia mòbil de Londres d’un món etnogràfic que ja no existeix. Molts d’aquests llocs estan relacionats amb antigues «pors». Per exemple, un amulet es troba aprop d’una antic hospital, el qual està relacionat amb la por de la població per l’enfermetat de la tuberculosi.

L’App utilitza un mapa dels carrers de Londres de 1908 col·locada sobre una interfase de Google Maps, amb un control mòbil que permet al jugador fer desaparèixer el mapa antic per orientar-se en tot moment. Aquest mapa ajudarà als jugadors a trobar els amulets. El material ofereix pistes o informació dels objectes perduts, s’activa mitjançant geolocalització quan els usuaris s’apropen al tresor.

Al trobar l’amulet (un «amulet trobat en la ubicació exacta on el va recollir Lovett) es desbloqueja una història sobre ell mateix, narrada per Lovett i recollida en les seves investigacions. D’aquest mode fins recuperar tots els amulets i completar la col·lecció. Hi ha un total de 64 amulets per descobrir que van des d’objectes tallats en os, en coral, en perles, monedes, i altres objectes curiosos.

En conclusió:

Avantatge: divertit joc de cerca del tresor per una ciutat mitjançant una App plena de pistes, lectures que s’obrin mitjançant geo-caché de l’obra de Lovett, il·lustracions, música i paisatges sonors per recrear l’ambient de l’època, vídeos i imatges relacionats amb la col·lecció que va recopilar Lovett.

Desavantatge: nopots jugar si no estàs a la ciutat de Londres, ja què s’activa la cerca del tresor per geoposició  (GPS del teu smartphone)

screen480x480

screen480x480 (1)

screen480x480 (2)

screen480x480 (3)

Imatges de la web de iTunes.

App sòls disponible per a iPhone. Podeu descarregar-la al següent link:   https://itunes.apple.com/es/app/magic-in-modern-london/id555328123?mt=8

Anuncio publicitario

5 comentarios en “El Museo fuera del Museo. El caso de la App «Magic in Modern London»

  1. Hola Sabope!
    L’he trobat interessant com a joc, gràcies per la info. Matitzaria però la paraula ‘desventatge’, de fet no ho és, és una app aplicada insitu, no totes les apps ho són cert, però l’objectiu d’aquesta és segurament com a eina de reforç a la descoberta de fets i de la ciutat, l’usuari del joc segurament es podrà dur a casa material de lectura amb el qual ha jugat, així que la seva funció també post-visita l’ha acomplert del tot. Merci igual per info interessant 😉

  2. Hola @Carmenmix. Bona matització. M’alegre que t’agrade aquesta informació. Igual, en un parell d’anyets (así sempre arriba tot més tard) podem jugar amb jocs-apps aixi a les nostres ciutats. La veritat es que tinc molta enveja de vorer aquestes coses perque m’agraden molt i así no estan. Moltes gràcies per la teva opinió. Una abraçada 😉

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s